O festivalu


O Blacksphere filmech a porotě

Mezinárodní festival Blacksphere vybírá unikátní filmové počiny bez ohledu na žánr či formu zpracování. Snímky jsou posuzovány mezinárodní porotou podle kvality zpracování a společenského přínosu. V Račím údolí jsou v třídenním filmovém a kulturním maratonu doplněny o doprovodný program a hosty, kteří filmovou tvorbu zařadí do širšího kontextu. Blacksphere festival ukazuje, že mezinárodní tvorba může mít domov i v tak odlehlém koutu země, jako je Račí údolí. Unikátní přínos Blacksphere festival je v mezioborovém propojování a synergii tvůrce – divák. Genius loci místa konání dodává akci neopakovatelnou atmosféru.

Proč se festival jmenuje Blacksphere

Blacksphere není white cube. Blacksphere není sterilní prázdná kostka, ale entita, která kreativní život podporuje a rozmnožuje. V jejím prostoru je místo pro každého. Je stejně tak stabilní jako labilní. Vítá hluk a má ráda ticho. Čeká na tmu, protože bez tmy by nebylo filmu a až světla na jejím povrchu oživují příběhy. Blacksphere je rozpínavý, nemá hranic a jeho hladina umožňuje projekci našich vnitřních světů.

Kde je Blacksphere festival doma

Blacksphere festival probíhá v lesích Račího údolí na česko-polských hranicích. Blacksphere je festival na hranici online a live prostoru. Blacksphere je tu pro diváky i pro stávající i budoucí tvůrce všech věkových kategorií. Blacksphere je doma v Olomouckém kraji, v Tančírně v Račím údolí, v Nise, v Pazckowe, Vratislavi a díky letošním ukrajinským festivalovým partnerům i v Kyjevě a Oděse. Blacksphere festival je doma všude tam, kde žijí diváci a tvůrci, kteří mají svoji mysl a srdce naplněné příběhem.

Tématem Blacksphere festivalu pro rok 2022 jsou Podoby krajiny a duševního vlastnictví v dokumentu a partnerskou zemí pro rok 2022 je Ukrajina. Téma se promítá do výběru hostů a sestavování programu, který se strukturálně odráží i ve výběru festivalových partnerů a na zaměření dílen, přednášek a doprovodném programu.

Blacksphere festival

1) Movie Blacksphere:

Blacksphere festival je mezinárodní filmový festival, který spojuje online a live platformu promítání filmů. Festival se stává ze dvou částí.

 • První část Online Blacksphere festival probíhá od ledna do března online na stránkách blacksphere.one a promítá do celého světa celkem 100 soutěžních filmů.
 • Druhá část Live Blacksphere festival, probíhá v červnu v Tančírně v Račím údolí formou 72 hodinového filmového maratonu, v rámci kterého se vybrané a vítězné filmy (100 soutěžních a 50 nesoutěžních) promítají. Promítá se uvnitř Tančírny, ale i v okolních budovách a penzionech, které se v rámci festivalu stávají jedním celkem a Račí údolí tak hostí jednu z největších kulturních akcí roku Rychlebských hor. Součástí programu jsou i přednášky, dílny, kurzy, koncerty, divadla, diskuze, výstavy a setkání s autory a autorkami. V rámci Blacksphere festivalu vznikla řada rozšířeného programu, která pod vlastním Blacksphere názvem doplňuje svým unikátním způsobem audiovizuální poslání Blacksphere festival.

2) Sound Blacksphere

Hudba je nedílnou součásti filmu. Říká se, že když je filmová hudba dobře udělaná, tak si ji divák nevšimne. V opačném případě, kdy na sebe upozorňuje, neslouží filmu. Jednou za rok stínovou práci pro film hudbě oplácíme. Pod černou oblohou, bez vizuálního smogu, bez ruchu města, zazní to nejlepší z hudebního odvětví. Věřte nám. Nikde jinde si hudební zážitek nevychutnáte tak, jako v noci na Sound Blacksphere v hlubokých lesích rychlebských s kulisou Tančírny.

3) Open Air Blacksphere

Festivalové dozvuky u tematických filmů se společenským přesahem. Doplněné o doprovodný program a komentář odborníků a specialistů na dané téma. Promítáme celé léto v Tančírně v rámci letního kina.

4) Interview Blacksphere

V průběhu roku přinášíme v písemné i audiovizuální podobě rozhovory s hosty, kteří navštíví Live Blacksphere festival či Open Air Blacksphere. Práci tvůrců zasazujeme do širšího kontextu a informujeme o novinkách z filmového světa, připravovaných projektech, technologických novinkách, a když je čas, tak zavzpomínáme i na projekty minulé.

5) Clever Blacksphere

Clever Blacksphere poskytuje komplexní a edukační filmový program pro každého. Organizátoři jsou vystudovaní profesionálové z vysokých uměleckých škol (DAMU, FAMU, AVU) a předávají i ty vědomosti, které není během studia lehké získat, protože odborníka dělá nejen teorie, ale hlavně i praxe.

Účastníci se dozví nejen jak vytvořit film, ale i např. jak vést vlastní natáčení, na jaké instituce se v průběhu práce obrátit o podporu či jak vést účetnictví. Proto je program dílen (který úzce navazuje přímo na program festivalu) rozdělen do různorodých částí; zahrnuje přednášky (zaměřené převážně na teoretické seznámení se s oborem), praktické workshopy, kurzy (během kterých si účastník vyzkouší nabytou teorii) a samotné dílny, které mj. poskytnou i individuální mentoring.

Stěžejní cíl projektu je edukace. Propojování lidí z různých profesních i kulturních oblastí slouží k rozvoji, což je výraznou výhodou celého festivalu, jelikož se na něm potkají nejen tamější lidé, ale např. i lidé ze širšího Olomouckého kraje. Jde o rozšíření perspektivy a možností vnímání filmového průmyslu.

Samotná oblast festivalu dodává jedinečné genius loci. Nejedná se o masovou akci, ale o příjemné, autentické a inspirující prostředí, kde se snoubí profesionalita s nadšením a touhou se vzdělat.

Clever Blacksphere dílna je rozdělena do čtyř oblastí, které kopírují vznik filmu. Jedná se o preprodukci, produkci, postprodukci a distribuci.

 • I. Preprodukce
  V rámci této části programu vystoupí několik lektorů, kteří účastníky seznámí se základní problematikou počátků vzniku vlastního projektu.
 • II. Produkce
  Posluchač se seznámí s možnostmi, které nabízí filmové prostředí (např. využití dronů, 3D tiskáren, robotiky nebo kinetiky při přípravě a natáčení filmů).
 • III. Postprodukce
  Důraz je kladen především na proces efektivní práce. Posluchači se seznámí se základní problematikou správné výslovnosti, dozví se, jak si připravit text na natáčení nebo jak si natočit svůj podcast.
 • IV. Distribuce
  Tato část se bude věnovat samotné distribuci projektu. Dotkne se otázek typu jak vybrat vhodnou lokaci k tvorbě či jak navrhnout vhodný plakát k propagaci.

Pro upřesnění povahy jednotlivých oblastí krátká charakteristika:

Přednášky jsou připravené na základě osobní zkušenosti přednášejících, jedná se o poskytnutí teoretických informací. Posluchač si z přednášek odnese podklady, pracovní sešity, které mu v budoucnu mohou sloužit, jako praktický návod jak realizovat svůj vlastní umělecký projekt. Pokud to dovoluje povaha přednášky, zahrnuje i praktickou část, ve které si účastníci prakticky vyzkouší právě získané vědomosti.

Kurz návštěvníka aktivně zapojuje do řešení problému. Na místě si vyzkouší, zda je jeho řešení vhodná cesta a může se podělit o osobní přístup k tématu.

Dílny jsou časově nejnáročnější část programu. Účastníci aktivně na místě vytvářejí a zkoušejí nové možnosti. Jedná se o stoprocentní praktickou část s průvodním komentářem a vedením lektora.

Big Baby TV Blacksphere vedou přední tvůrci z oblasti audiovizuální tvorby a děti natáčejí přípravu a průběh festivalu, stávají se kameramany i střihači. Svoji práci rovnou streamují, a to vše přirozeně, hravě a snadno za pomoci svých mentorů.

6) Book Blacksphere

Milujeme knihu v každé podobě. Audioknihy, e-knihy, tištěné knihy, audiovizuální knihy. Instalace a divadelní představení na motivy knih, ať už formy knihy, nebo příběhu. Rozhovory se spisovately/kami, překladately/kami, vydavately/kami, vědci a vědkyněmi. Děláme rozhovory s restaurátory a restaurátorkami, knihaři a knihařkami a s každým, kdo je fanoušek literatury, tak jako my v Book Blacksphere. A dílny, přednášky a kurzy jsou taky; fajnový i zábavný. A taky soutěžíme a hledáme nové literární talenty. A nahráváme audioknihy a tiskneme.

7) Blacksphere on the way

Divácky nejzajímavější a nejúspěšnější filmy posíláme na zkušenou do světa s doprovodným programem v rámci festivalových dozvuků, a tím podporujeme festivalovou spolupráci napříč kraji a státy.

8) Gallery Blacksphere

Gallery Blacksphere je festivalový diamant. Pro festival vybíráme jednoho umělce, který doplní téma festivalového ročníku a vystaví svoje díla v galerii Tančírny v průběhu festivalu.

9) Theater Blacksphere

Divadlo je film a film je divadlo. Festivalový program rozšiřují divadelní představení. S herci/herečkami, dramaturgy a dramaturgyněmi, producenty a producentkami se setkáme naživo. Potkat se osobně a společně se smát nebo brečet, tak nějak tváří tvář. A prožít herecký rozměr, který u obrazovky prožíváme odlišným způsobem.

Festivalový deník 2021