Literární soutěž Kolébka


1. 4. 2022–26. 6. 2022

Přihlaste svou povídačku

Podpory literárních talentů není nikdy dost. 

Cílem literární soutěže Kolébka je napsat povídačku, která se vztahuje k Olomouckému kraji (k památce, události, krajině, osobě, legendě, či jiné zajímavosti). 

Co je literární žánr povídačka? Povídání, pověst, povídka, pohádka, bajka, báchorka, smyšlenka, tlach, žvást, výmysl, klep – dalo by se říci i „Jedna paní povídala”. A takovou povídačku hledáme: povídačku, která čtenáře rozesměje, dojme, znejistí, či vystraší, ale v každém případě jej zaujme natolik, že ji bude chtít vyprávět dál. 

Nejlepší povídačka vyhraje ručně šitou pozlacenou koženou knihu. Deset nejlepších povídaček vznikne v podobě audioknihy. 

Co se hodnotí? Originalita, námět, výstižnost. Počet znaků max. 9 000

O soutěži 

Kolébka je literární soutěž, kterou pořádá Binary code s.r.o. v rámci festivalové sekce Book Blacksphere pod audiovizuálním a multimediálním festivalem Blacksphere. Literární soutěž Kolébka navazuje na edici audioknih Kolébka, které připomínají jedinečné literární počiny.

Zadání je jasné: napsat povídačku na motiv Olomouckého kraje (památka, událost, krajina, osoba, legenda, či jiná zajímavost). Vše ostatní už je pak na autorech a jejich fantazii. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. 

Cílem literární soutěže není opsat jinými slovy existující příběh. Hledáme povídačku, která bude tak chytlavá, že se stane městskou legendou.

Edice audioknih Kolébka

„SLOVO TVOŘÍ ČLOVĚKA” je motto edice Kolébka audioknih z vydavatelství Binary code s.r.o. Záměrem edice Kolébka je představit knihy a texty, které jsou obsahově zajímavé, perfektně zpracované a posluchačsky příjemné. Texty, na které se historicky zapomnělo, nebo jsou zatíženy předsudky o vysoké náročnosti pro čtenáře. Tvůrci si dávají záležet na pečlivé editorské a dramaturgické práci, správné volbě herce a tvorbě vlastní autorské doprovodné hudby.

Audioknihy z edice Kolébka jsou přístupné všem zdarma, online a bez reklam na stránkách binarycode.one za účelem šířit zájem o jazyk český, překladatelství a literární historii. 

Společnost Binary code s.r.o. založila a provozuje vedle projektu Kolébka i audiovizuální a multimediální Blacksphere festival. Díky tomu vznikla jedinečná možnost šířit literární projekty mimo online prostor a vedle natáčení textů, které stály u vzniku českého jazyka a literární historie, hledat a podporovat nové a mladé talenty.  

Pravidla soutěže

Soutěž Kolébka pořádá a organizuje Binary code s.r.o. (Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, Praha 2, 120 00).

Binary code s.r.o. vypisuje soutěž o nejlepší povídačku sepsanou na motiv z Olomouckého kraje.

Soutěž probíhá od 1. 4. 2022 do 10. 5. 2022 (včetně).

Vítězné povídačky budou vyhlášeny 26. 6. 2022 na audiovizuálním a multimediálním festivalu Blacksphere. Na adrese Tančírna, Račí údolí, Javorník, 790 70.

Tato pravidla upravují průběh soutěže. Pokud se soutěže účastníte, souhlasíte s jejich zněním.

Soutěžní příspěvky

 1. Do soutěže se můžete zapojit s povídačkou, kterou sepíšete na motiv Olomouckého kraje.
 2. Povídačka může být jakéhokoliv žánru, maximální rozsah je však 9 000 znaků včetně mezer.
 3. Povídka musí být psaná v českém jazyce.
 4. Každý soutěžící se může zapojit pouze s jednou povídačkou. Pokud povídaček zašlete více, bude do soutěže zařazena pouze ta, kterou jsme obdrželi jako první. Pokud povídačky zašlete hromadně, vybereme do soutěže pouze jednu na základě náhodného výběru.

Kdo může soutěžit

 1. Zapojit se může každý bez ohledu na věk.
 2. Soutěžit může každý z jakéhokoliv kraje, ale musí napsat povídačku podle pravidel soutěže.
 3. U vyhodnocování budeme brát v úvahu také možné věkové rozdíly mezi soutěžícími, a nebudeme tak zohledňovat gramatické chyby. Tímto žádáme rodiče, aby do povídaček svých dětí zasahovali co nejméně.

Ceny

 • 1. místo: Pozlacená ručně šitá kožená kniha v hodnotě 75 000Kč, akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 2. místo: Ručně šitá kniha, akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 3. místo: Ručně šitá kniha, akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 4. místo: Ručně šitá kniha, akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 5. místo: akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 6. místo: akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 7. místo: akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky
 • 8.– 10. místo: akreditace pro dvě osoby na 26.6. 2022 na audiovizuální a multimediální festival Blacksphere, natočení povídačky jako audioknihy, dárková taška, propagace povídačky

Jak se zapojit

 1. Povídačku nám zašlete prostřednictvím formuláře na Přihláška do literární soutěže Kolébka.
 2. Pokud se vám nedaří povídačku zaslat prostřednictvím formuláře, kontaktujte nás na adrese portal@binarycode.one, abychom domluvili alternativní možnost zaslání.
 3. Pamatujte na to, že povídačka musí být vaším vlastním originálním dílem, nesmí porušovat cizí práva a nesmí být proti dobrým mravům. Povídačky, které budou porušovat právní předpisy nebo tato pravidla, nebudou do soutěže zařazeny, případně budou vyloučeny – a to podle úvahy pořadatele.
 4. Povídačku je potřeba zaslat od 1. 4. 2022 do 10. 5. 2022 (včetně). Později zaslané příspěvky už nebudou do soutěže zařazeny.

Autorská práva

Zapojením do soutěže nám udělujete licenci pro použití vašeho příspěvku:

 • Příspěvek smíme zveřejnit.
 • Příspěvek můžeme užívat bez časového, územního a množstevního omezení, po dobu trvání vašich majetkových autorských práv, online i offline způsobem.
 • Příspěvek můžeme nechat přeložit do jiných jazykových mutací.
 • Ve stejném rozsahu můžeme k příspěvku udělovat podlicenci.
 • Příspěvek budeme užívat tak, že budeme uvádět vaše jméno jako autora, případně jméno (pseudonym), pod kterým si příspěvek budete přát zveřejnit/rozšiřovat.
 • Příspěvek můžeme spojit s jinými díly, případně zařadit do díla souborného.
 • Příspěvek při natáčení může být upraven.
 • Příspěvek dle vlastního rozhodnutí můžeme publikovat.

Výběr výherce a předání ceny

 1. Vítězné povídačky budou vyhlášeny 26. 6. 2022 na audiovizuálním a multimediálním festivalu Blacksphere. Na adrese Tančírna, Račí údolí, Javorník, 790 70.
 2. Porota vyhodnocuje příspěvky podle svého uvážení, rozhodující hlas v případě nerozhodného pořadí má hlas předsedy poroty.
 3. Vítězné povídačky budou zveřejněny na webech kolebka.one, binarycode.one, blacksphere.one
 4. Vítěze kontaktujeme prostřednictvím e-mailové adresy v průběhu 1 týdne od výběru vítěze.
 5. Ceny budou předány způsobem dle dohody s vítězi. Pokud nedojde k úspěšnému kontaktování vítěze nebo úspěšnému předání ceny, může pořadatel cenu předat dalším soutěžícím v pořadí, případně výhru nepředat a ponechat do dalších akcí.
 6. Na ceny není právní nárok.

Ochrana osobních údajů

 1. Abychom vás mohli zapojit do soutěže, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře, a váš soutěžní příspěvek. Tyto údaje nás necháváte zpracovat na základě vašeho souhlasu, který je pro zařazení do soutěže dobrovolný, ale zároveň nezbytný.
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu soutěže a po dobu 12 měsíců od jejího ukončení. Prostřednictvím e-mailu vás budeme kontaktovat pro účely případného zaslání výhry.
 3. Vaše soutěžní příspěvky budeme zpracovávat po dobu udělených licenčních práv. Pokud budete chtít příspěvky anonymizovat, prosím, napište nám na naše kontaktní údaje nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na portal@binarycode.one.
 4. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese portal@binarycode.one, nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Závěrem

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny podmínek soutěže, případně prodloužení nebo zrušení soutěže.
 2. V případě, že se soutěžící dopustí porušení podmínek soutěže, právních předpisů nebo dobrých mravů, může být na základě úvahy pořadatele ze soutěže vyloučen.
 3. Tyto podmínky jsou platné k 1. 3. 2022.