Open Air Blacksphere: Olympijský večer


11. 9. 2021

Film

  • 17 seconds / Alon Marom

Hosté

  • kondiční trenér Vít Živný
  • ice cross sportovec Martin Náhlovský

Diskuze

  • Osobní motivace a sebeobětování sportovců pro sport a vítězství.
  • Jak ovlivňují negativní komentáře na internetu a novinové články výkon sportovce? Jak dlouho a jakým způsobem sportovci regenerují svá těla?

Výstava

Olympiáda Tokio 2021 / Zuzana Osako